Járdányi Pál Jávori Ferenc Jemnitz Sándor Jenei Szilveszter Jeney Zoltán Jereb Ervin Jákó Jenő (seleccionado y transcrito por) Jákó Jenő (transcrito por) Jankovich Ferenc (traducido por) Jankovich Ferenc (letras por) Jánosi Sándor (editado por) Jánosi Sándor (transcrito por) Janus Pannonius (letras por) Jékely Zoltán (letras por) Jeney Zoltán id. (editado por) József Attila (letras por) Juhász Ferenc (letras por) Juhász Gyula (letras por)