Nádor Mihály Nagy Olivér Nagy Sándor Nógrádi Péter Nyitrai László N. Kiss Zsuzsa (traducido por) Nádas Katalin (letras por) Nádasdy Kálmán (letras por) Nádor Katalin (editado por) Nagy Gáspár (letras por) Nagy László (letras por) Nagy László (traducido por) Nagy Olivér (editado por) Nemes Nagy Ágnes (traducido por) Nemes Nagy Ágnes (letras por) Németh Tibor (letras por)