Járdányi Pál Jávori Ferenc Jemnitz Sándor Jenei Szilveszter Jeney Zoltán Jereb Ervin Jákó Jenő (choisi et transcrit par) Jancsovics Antal (édité par) Jankovich Ferenc (traduit par) Jankovich Ferenc (paroles de) Jánosi Sándor (transcrit par) Jánosi Sándor (edité par) Janus Pannonius (paroles de) Járdányi Pál (paroles de) Jékely Zoltán (paroles de) Jenei Szilveszter (paroles de) Jeney Zoltán id. (édité par) József Attila (paroles de) Juhász Ferenc (paroles de) Juhász Gyula (paroles de)