Járdányi Pál Jávori Ferenc Jemnitz Sándor Jenei Szilveszter Jeney Zoltán Jereb Ervin Jákó Jenő (transcrit par) Jákó Jenő (choisi et transcrit par) Jankovich Ferenc (paroles de) Jankovich Ferenc (traduit par) Jánosi Sándor (transcrit par) Jánosi Sándor (edité par) Janus Pannonius (paroles de) Jékely Zoltán (paroles de) Jeney Zoltán id. (édité par) József Attila (paroles de) Juhász Ferenc (paroles de) Juhász Gyula (paroles de)