Járdányi Pál Jávori Ferenc Jemnitz Sándor Jeney Zoltán Jereb Ervin Jákó Jenő (transcribed by) Jákó Jenő (selected and transcribed by) Jankovich Ferenc (words by) Jankovich Ferenc (translated by) Jánosi Sándor (transcribed by) Jánosi Sándor (edited by) Janus Pannonius (words by) Jékely Zoltán (words by) Jeney Zoltán id. (edited by) József Attila (words by) Juhász Ferenc (words by) Juhász Gyula (words by)