Járdányi Pál Jávori Ferenc Jemnitz Sándor Jenei Szilveszter Jeney Zoltán Jereb Ervin Jákó Jenő (selected and transcribed by) Jancsovics Antal (edited by) Jankovich Ferenc (translated by) Jankovich Ferenc (words by) Jánosi Sándor (transcribed by) Jánosi Sándor (edited by) Janus Pannonius (words by) Járdányi Pál (words by) Jékely Zoltán (words by) Jenei Szilveszter (words by) Jeney Zoltán id. (edited by) József Attila (words by) Juhász Ferenc (words by) Juhász Gyula (words by)