Informacie o autorskych pravach
Upozornujeme Vas, ze kopirovanie chranenej hudby bez povolenia nositelov prav (podla Autorskeho zakona) je zakazane a nelegalne . Kopirovanie hudby pripravuje nositelov prav o zakonny prijem .
 

Durkó Zsolt: Episodi sul tema B-A-C-H

score and parts

Nástroj: Symphonic Works
Inštrumentácia: 2(II.anche picc. e in sol), 1,2, 2(II.anche cfg.) - 4,3,3,1 - timp., batt. - arpa, cel., cemb., pf. - archi (14,12,10,8,6)
Period: 20. Storocie
Trvanie: 12'
Vydavateľ: Universal Music Publishing Editio Musica Budapest
Objednávacie číslo: D-30
Katalógové číslo vydavateľa: 4564

Táto publikácia sa dá downloadovať

Minta - For perusal.pdf (1.96 MB)
Copyright © 2005-2011 Universal Music Publishing Editio Musica Budapest.
Vsetky prava vyhradene. Niektore tituly mozu byt z dovodu autorskych prav nedostupne. Technicky kontakt: webmaster­@­emb.hu