Informacie o autorskych pravach
Upozornujeme Vas, ze kopirovanie chranenej hudby bez povolenia nositelov prav (podla Autorskeho zakona) je zakazane a nelegalne . Kopirovanie hudby pripravuje nositelov prav o zakonny prijem .
 

Durkó Zsolt: Fioriture

per orchestra e voci contralti e contrabbassi

score and parts

Nástroj: Voice and orchestra
Inštrumentácia: 3(II-III.anche picc.), 3(III.anche c.i.), 3(anche cl.b.), 3(III=cfg.) - 3,3, 5(V=trb.cb.), 2 - timp., batt. - arpa, cemb., pf.(prep.ad.lib.), org.(ad lib.) - archi (14,10,10,8,6)
Period: 20. Storocie
Trvanie: 11'
Vydavateľ: Universal Music Publishing Editio Musica Budapest
Objednávacie číslo: D-63
Katalógové číslo vydavateľa: 10071

Táto publikácia sa dá downloadovať

Minta - For perusal.pdf (1.87 MB)
Copyright © 2005-2011 Universal Music Publishing Editio Musica Budapest.
Vsetky prava vyhradene. Niektore tituly mozu byt z dovodu autorskych prav nedostupne. Technicky kontakt: webmaster­@­emb.hu