Informacie o autorskych pravach
Upozornujeme Vas, ze kopirovanie chranenej hudby bez povolenia nositelov prav (podla Autorskeho zakona) je zakazane a nelegalne . Kopirovanie hudby pripravuje nositelov prav o zakonny prijem .
 

Durkó Zsolt: Moses

Opera in three acts for soloists, mixed chorus and orchestra

score and parts

Nástroj: Stage Works
Inštrumentácia: 4(I-II.anche picc., IV=sol.), 4(III.anche c.i., IV=c.i.), 4(III.anche cl.b., IV.anche in mi bemolle), 3 sass.(I=alto, II=ten., III=bar.ossia b. ad. lib.), 4(IV=cfg.) - 6, 3(I.anche tr.picc. in fa), 4(IV=trb.cb.), 1 - timp. e batt. (7 es.) - 2 cel., 2 arpe, 2 pf., org. - archi: 10,8,6,6,8
Period: 20. Storocie
Jazyk: Hungarian
Trvanie: 132'
Vydavateľ: Universal Music Publishing Editio Musica Budapest
Objednávacie číslo: D-7
Katalógové číslo vydavateľa: 10210
Copyright © 2005-2011 Universal Music Publishing Editio Musica Budapest.
Vsetky prava vyhradene. Niektore tituly mozu byt z dovodu autorskych prav nedostupne. Technicky kontakt: webmaster­@­emb.hu