Informacie o autorskych pravach
Upozornujeme Vas, ze kopirovanie chranenej hudby bez povolenia nositelov prav (podla Autorskeho zakona) je zakazane a nelegalne . Kopirovanie hudby pripravuje nositelov prav o zakonny prijem .
 

Durkó Zsolt: Una rapsodia ungherese

per due clarinetti soli e orchestra

score and parts

Nástroj: Concerto (clarinet)
Inštrumentácia: 2(I.anche picc., II. in sol), 1(=c.i.), 1(=cl.b.), 2(II=cfg.) - 4,3,3,1 -timp., batt. - pf., cimbalom - archi (12,12,10,8,6)
Period: 20. Storocie
Trvanie: 13'
Vydavateľ: Universal Music Publishing Editio Musica Budapest
Objednávacie číslo: D-90
Katalógové číslo vydavateľa: 10032

Táto publikácia sa dá downloadovať

Minta - For perusal.pdf (2.72 MB)
Copyright © 2005-2011 Universal Music Publishing Editio Musica Budapest.
Vsetky prava vyhradene. Niektore tituly mozu byt z dovodu autorskych prav nedostupne. Technicky kontakt: webmaster­@­emb.hu