Informacie o autorskych pravach
Upozornujeme Vas, ze kopirovanie chranenej hudby bez povolenia nositelov prav (podla Autorskeho zakona) je zakazane a nelegalne . Kopirovanie hudby pripravuje nositelov prav o zakonny prijem .
 

Farkas Ferenc: Calendar

12 miniatures for soprano, tenor and 11 instruments to poems by Miklós Radnóti

score and parts

Nástroj: Chamber Music with Voice
Inštrumentácia: 1,1,1,1 - 1,0,0,0 - arpa - archi
Period: 20. Storocie
Trvanie: 15'
Vydavateľ: Universal Music Publishing Editio Musica Budapest
Objednávacie číslo: F-36
Copyright © 2005-2011 Universal Music Publishing Editio Musica Budapest.
Vsetky prava vyhradene. Niektore tituly mozu byt z dovodu autorskych prav nedostupne. Technicky kontakt: webmaster­@­emb.hu