Informacie o autorskych pravach
Upozornujeme Vas, ze kopirovanie chranenej hudby bez povolenia nositelov prav (podla Autorskeho zakona) je zakazane a nelegalne . Kopirovanie hudby pripravuje nositelov prav o zakonny prijem .
 

Láng István: Symphony No. 3

(Episodi)

score and parts

Nástroj: Orchestra
Inštrumentácia: 5(I.anche basso, IV-V=picc.), 3, 4(III.anche in mi bemolle, IV=cl.b.), 1 - 3,0,4,0 - 4 timp., batt. - arpa - archi
Žáner: Sucasna madarska hudba
Trvanie: 18'
Vydavateľ: Universal Music Publishing Editio Musica Budapest
Objednávacie číslo: L-19
Katalógové číslo vydavateľa: 10269
Copyright © 2005-2011 Universal Music Publishing Editio Musica Budapest.
Vsetky prava vyhradene. Niektore tituly mozu byt z dovodu autorskych prav nedostupne. Technicky kontakt: webmaster­@­emb.hu