Informacie o autorskych pravach
Upozornujeme Vas, ze kopirovanie chranenej hudby bez povolenia nositelov prav (podla Autorskeho zakona) je zakazane a nelegalne . Kopirovanie hudby pripravuje nositelov prav o zakonny prijem .
 

Láng István: Impulsioni

per oboe e gruppo di strumenti

score and parts

Nástroj: Chamber Orchestra
Inštrumentácia: 1(anche picc.), 1,1,1 - 1,0,0,0 - batt. - pf. - archi (quintetto di soli, ossia orch. picc.: 6,4,3,3,1)
Žáner: Sucasna madarska hudba
Trvanie: 13'
Vydavateľ: Universal Music Publishing Editio Musica Budapest
Objednávacie číslo: L-20
Katalógové číslo vydavateľa: 6187
Copyright © 2005-2011 Universal Music Publishing Editio Musica Budapest.
Vsetky prava vyhradene. Niektore tituly mozu byt z dovodu autorskych prav nedostupne. Technicky kontakt: webmaster­@­emb.hu