Informacie o autorskych pravach
Upozornujeme Vas, ze kopirovanie chranenej hudby bez povolenia nositelov prav (podla Autorskeho zakona) je zakazane a nelegalne . Kopirovanie hudby pripravuje nositelov prav o zakonny prijem .
 

Láng István: Pezzo lirico

per oboe e archi

score and parts

Nástroj: Concerto (oboe)
Žáner: Sucasna madarska hudba
Trvanie: 13'
Vydavateľ: Universal Music Publishing Editio Musica Budapest
Objednávacie číslo: L-66
Katalógové číslo vydavateľa: 10284
Copyright © 2005-2011 Universal Music Publishing Editio Musica Budapest.
Vsetky prava vyhradene. Niektore tituly mozu byt z dovodu autorskych prav nedostupne. Technicky kontakt: webmaster­@­emb.hu