Informacie o autorskych pravach
Upozornujeme Vas, ze kopirovanie chranenej hudby bez povolenia nositelov prav (podla Autorskeho zakona) je zakazane a nelegalne . Kopirovanie hudby pripravuje nositelov prav o zakonny prijem .
 

Láng István: Three Orchestral Songs

for bass solo and orchestra to poems by Ottó Orbán

score and parts

Nástroj: Oratorios
Inštrumentácia: 3,1,3,0 - 2,2,1,0 - arpa, cel. - vibr. - archi
Žáner: Sucasna madarska hudba
Trvanie: 18'
Vydavateľ: Universal Music Publishing Editio Musica Budapest
Objednávacie číslo: LL-68
Copyright © 2005-2011 Universal Music Publishing Editio Musica Budapest.
Vsetky prava vyhradene. Niektore tituly mozu byt z dovodu autorskych prav nedostupne. Technicky kontakt: webmaster­@­emb.hu