Informacie o autorskych pravach
Upozornujeme Vas, ze kopirovanie chranenej hudby bez povolenia nositelov prav (podla Autorskeho zakona) je zakazane a nelegalne . Kopirovanie hudby pripravuje nositelov prav o zakonny prijem .
 

Maros Rudolf: Concertino per fagotto e orchestra

score and parts

Nástroj: Concerto (bassoon)
Inštrumentácia: 2(II.anche picc.), 2,2,2 - 4,2,2,0 - timp., batt. - arpa - archi
Period: 20. Storocie
Trvanie: 15'
Vydavateľ: Universal Music Publishing Editio Musica Budapest
Objednávacie číslo: M-22
Katalógové číslo vydavateľa: 2914
Copyright © 2005-2011 Universal Music Publishing Editio Musica Budapest.
Vsetky prava vyhradene. Niektore tituly mozu byt z dovodu autorskych prav nedostupne. Technicky kontakt: webmaster­@­emb.hu