Informacie o autorskych pravach
Upozornujeme Vas, ze kopirovanie chranenej hudby bez povolenia nositelov prav (podla Autorskeho zakona) je zakazane a nelegalne . Kopirovanie hudby pripravuje nositelov prav o zakonny prijem .
 

Maros Rudolf: Eufonia 2

score and parts

Nástroj: Orchestra
Inštrumentácia: 3(III.in sol), 3(III=c.i.), 3(III=cl.b.), 3(III=cfg.) - 4,4,4,0 - timp., batt. - 2 arpe
Period: 20. Storocie
Trvanie: 13'
Vydavateľ: Universal Music Publishing Editio Musica Budapest
Objednávacie číslo: M-30
Copyright © 2005-2011 Universal Music Publishing Editio Musica Budapest.
Vsetky prava vyhradene. Niektore tituly mozu byt z dovodu autorskych prav nedostupne. Technicky kontakt: webmaster­@­emb.hu