Informacie o autorskych pravach
Upozornujeme Vas, ze kopirovanie chranenej hudby bez povolenia nositelov prav (podla Autorskeho zakona) je zakazane a nelegalne . Kopirovanie hudby pripravuje nositelov prav o zakonny prijem .
 

Székely Endre: Solo Cantata

for soprano and chamber ensemble to a poem by Ingeborg Bachmann

score and parts

Nástroj: Chamber Music with Voice
Inštrumentácia: 1,1,2(II=cl.b.), 1 - 1,0,0,0 - timp., batt. - arpa, cel., pf. - archi
Period: 20. Storocie
Jazyk: German
Trvanie: 20'
Vydavateľ: Universal Music Publishing Editio Musica Budapest
Objednávacie číslo: SZ-16
Katalógové číslo vydavateľa: 10177
Copyright © 2005-2011 Universal Music Publishing Editio Musica Budapest.
Vsetky prava vyhradene. Niektore tituly mozu byt z dovodu autorskych prav nedostupne. Technicky kontakt: webmaster­@­emb.hu