Informacie o autorskych pravach
Upozornujeme Vas, ze kopirovanie chranenej hudby bez povolenia nositelov prav (podla Autorskeho zakona) je zakazane a nelegalne . Kopirovanie hudby pripravuje nositelov prav o zakonny prijem .
 

Székely Endre: Concerto per tromba e orchestra

score and parts

Nástroj: Concerto (brass)
Inštrumentácia: 2(II.anche picc.), 2, 2, 2(II.anche cfg.) - 4,0,3,0 - timp., batt. - arpa, cel. - archi (9,9,6,6,3)
Period: 20. Storocie
Trvanie: 11'
Vydavateľ: Universal Music Publishing Editio Musica Budapest
Objednávacie číslo: SZ-67
Katalógové číslo vydavateľa: 10170
Copyright © 2005-2011 Universal Music Publishing Editio Musica Budapest.
Vsetky prava vyhradene. Niektore tituly mozu byt z dovodu autorskych prav nedostupne. Technicky kontakt: webmaster­@­emb.hu