Informacie o autorskych pravach
Upozornujeme Vas, ze kopirovanie chranenej hudby bez povolenia nositelov prav (podla Autorskeho zakona) je zakazane a nelegalne . Kopirovanie hudby pripravuje nositelov prav o zakonny prijem .
 

Tardos Béla: Overture to a Fairy Tale

score and parts

Nástroj: Orchestra
Inštrumentácia: 3(II-III.anche picc.), 3(III.anche c.i.), 3(III.anche cl.b.), 3(III.anche cfg.) - 4,3,3,1 - timp., batt. - arpa, pf. - archi
Period: 20. Storocie
Trvanie: 14'
Vydavateľ: Universal Music Publishing Editio Musica Budapest
Objednávacie číslo: T-6
Katalógové číslo vydavateľa: 3133
Copyright © 2005-2011 Universal Music Publishing Editio Musica Budapest.
Vsetky prava vyhradene. Niektore tituly mozu byt z dovodu autorskych prav nedostupne. Technicky kontakt: webmaster­@­emb.hu