Járdányi Pál Jávori Ferenc Jemnitz Sándor Jeney Zoltán Jereb Ervin Jákó Jenő (selected and transcribed by) Jákó Jenő (transcribed by) Jankovich Ferenc (translated by) Jankovich Ferenc (words by) Jánosi Sándor (edited by) Jánosi Sándor (transcribed by) Janus Pannonius (words by) Jékely Zoltán (words by) Jeney Zoltán id. (edited by) József Attila (words by) Juhász Ferenc (words by) Juhász Gyula (words by)