Balázs Árpád Fasang Árpád Kocsár Miklós Loránd István Wunderlich, Heinz Csalogh Emőke (words by) Kövesdy János (words by) Váci Mihály (words by) Zsolnay Ágoston (words by)